יפה יותר בפארק היי טק הר-חוצבים

המִנהלת הציעה לשני בניינים לממן ביחד הסתרת מפגעים בחזית שלהם. חוצות הפארק נראות עכשיו טוב יותר: