המשך עבודות הסדרי תנועה

בשעה טובה חזרו לביצוע עבודות לשיפור הסדרי תנועה באזור תחנת דלק "פז", מקווים שהפעם ישלימו את כל העבודות ולא ייתקעו שוב כתוצאה מהגשת התנגדות.
פסח כשר ושמח!