200 חניות נוספות!

זה ארע כמה פעמים בעבר, ומתרחש שוב כעת: מִנהלת הר-חוצבים יוזמת חנייה זמנית לטובת העובדים והמבקרים. בזמן האחרון איתרה מִנהלת הר-חוצבים מגרש המיועד לתעשייה עם פוטנציאל לכ- 200 חניות. המִנהלת פנתה לעיריית ירושלים בבקשה להסב אותו באופן זמני לחניון ללא תשלום לטובת העובדים והמבקרים בפארק. העירייה אישרה את המהלך, ואף ביצעה פעולות משמעותיות להכשרת המגרש: ניקוי, שיטוח, שכבת קרצוף ותיחום. הכניסה לחניון נמצאת ברחוב קריית המדע 15, מול מפעל טבע. כאן המקום להודות לראש העיר מר משה ליאון, לרשות החניה, לאגף שפ”ע ולאנשי רובע אלונים על שיתוף הפעולה.