תחבורה ציבורית מאזור קטמון להר-חוצבים

התארגנות עובדים הגרים באזור קטמון רבתי לשיפור תח”צ להר-חוצבים. שאלון: https://goo.gl/forms/qpKVrCKy6suAcgCi2