קידום כניסה צפונית לפארק היי טק הר-חוצבים

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית ירושלים אישרה תכנית כביש 22 אשר יחבר את פארק היי טק הר-חוצבים עם המחלף רמת שלמה/כביש יגאל ידין (“כביש 9”). כביש זה יקצר דרך ויחסוך זמן לבאים מנווה יעקב, פ. זאב, הגבעה הצרפתית, מטה בנימין ומעלה אדומים ומבקשים להגיע לפארק ההיי טק או להמשיך לאזור רוממה, תחנה מרכזית.

על פי התכנית ועקב פערי גובה, הכביש יכלול גשר 40 מט’ גובה ושלושה נתיבי תנועה לכל כיוון, אחד מהם לתח”צ. לכביש זרועה ייעודית להר-חוצבים.