קווי אוטובוס שבוטלו – עדכון 26 מרץ

קישור לרשימת קווי אוטובוס שבוטלו נכון ל 26 מרץ.  ניתן לסנן קווים שמגיעים לירושלים או פועלים בה ע”י כפתורים בראש הגיליון.