מפגש שיתוף ציבור: חיבור לחנה וסע ותכנית שדרוג חוצות הפארק

התקיים מפגש שיתוף ציבור בפארק היי טק הר-חוצבים בו הוצגו תכנון ראשוני לחיבור עם חנה וסע במחלף 4/9 ותכנית הרל”י ועיריית ירושלים לשדרוג חוצות הפארק + מגשר חניה (תחילת ביצוע משוערת: אוקט’ 19). המפגש אורגן ע”י מִנהלת הר-חוצבים כחלק מעבודתה מול הגופים הרלוונטיים למתן פתרונות תחבורה, חניה, טיפוח הפארק ועוד. להצטרפות אל יתר חברות הפארק השותפות במִנהלת או למפגש היכרות: ניסן ליבליין, מנהל המִנהלת.