כנס חדשנות בפארק היי טק הר-חוצבים

מִנהלת הר-חוצבים קיימה כנס חדשנות בפארק היי טק הר-חוצבים בשיתוף עם התאחדות התעשיינים. פרויקט Tech Factory, אסטרטגיה להטמעת חדשנות ותכניות תמיכה של רשות החדשנות היו בין הנושאים המרכזיים בהם עסקו מנהלי החברות אשר השתתפו בכנס.