כביש 22 להר-חוצבים עובר שלב

תכנית כביש 22 אושרה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ועברה לשלב תכנון מפורט לקראת תחילת ביצוע. כביש 22 יחבר בין מחלף רמת שלמה בכביש יגאל ידין לבין מעגל התנועה בתחילת רחוב הרטום ויקנה להר-חוצבים כניסה צפונית. זרוע ייעודית (כביש 4 במפה) תאפשר יציאה מוקדמת לתוך הר-חוצבים. שני הכבישים הם דו-סטריים. מִנהלת הר-חוצבים פעלה לעריכת שינויים כך שהתכנית תשרת טוב יותר את הפארק: צמצום רעידות במהלך ביצוע העבודות באזור בניין אופיר אופטרוניקה, הקמת חיץ של צמחיה בין הכביש לבניינים בהר-חוצבים, שיפור חיבור זרוע ייעודית (כביש 4) עם רחוב הרטום ועוד. למרבה הסיפוק, הבקשות אושרו על ידי הוועדה המחוזית. נוסף על אלו התקבלה בקשת המנהלת להבטיח גישה להולכי רגל לפארק ההיי טק הר-חוצבים.