חסימה זמנית ברח’ קריית מדע עקב הוספת יציאה מהר-חוצבים

עקב עבודות פיתוח נחסם לתנועה רח’ קריית מדע באזור המפעל החדש של טבע. החסימה (מסומנת בצבע אדום) תיפתח בשבוע הבא.
בעוד כ- 10 ימים יסתיימו סלילת קטע חדש של רח’ שלמה הלוי (מסומן בירוק) וחיבורו עם רח’ קריית מדע.
חיבור זה יאפשר יציאה נוספת דרך שלמה הלוי וצפוי להוריד משמעותית את עומסי התנועה. נעדכן.