חניה, שאטלים ותחבורה ציבורית להר-חוצבים. סקר פבר’ 19

הר-חוצבים זקוק לחניה, שאטלים ותחבורה ציבורית יעילה משכונות ירושלים וגם מחוצה לה.
דקה למילוי סקר זה יעזור למִנהלת הר-חוצבים לפעול לקידום נושאים אלה.
חשוב להעביר לעובדים נוספים.
קישור לסקר: https://goo.gl/forms/mT1ZeCq1Ueaiz8oH2