הסכם מִנהלת הר-חוצבים ולימודי יזמות וניהול BIOMED באוניברסיטה העברית