הבינלאומי מגיע לפארק היי טק הר-חוצבים

הבנק הבינלאומי מגיע לפארק היי טק הר-חוצבים