ארכיון המדינה – מרכז מבקרים חדש

בחודש מרס הקרוב יתחיל ארכיון המדינה בהרצה הדרגתית של מרכז המבקרים. בשלב זה נקבל 3-2 קבוצות מבוגרים בשבוע. הביקור במרכז המבקרים הוא ללא תשלום. לתיאום ביקורים יש לפנות למנהל מרכז המבקרים, ד”ר ארנון למפרום, אימייל: arnonl@archives.gov.il, טל’ 0506205864.

 

בימי חמישי, החל מ-7 במרס, נאפשר ביקורי יחידים בשעה 13:30, זאת בתנאי שעד יום רביעי בשעה 12 יירשמו לפחות 5 משתתפים לביקור.

 

בביקור נעשה היכרות עם ארכיון המדינה, נתמודד עם חידות היסטוריות באמצעות התיעוד העשיר שנמצא בארכיון ונכיר באופן חווייתי מקצת מהתיעוד של 16 הנשיאים וראשי הממשלה שהלכו לעולמם.

 

מרכז המבקרים נמצא בבניין ראד, רח’ הרטום 14, קומה 1.