PMO JB-16264

תיאור התפקיד

מיקום: ירושלים

דרישות התפקיד

 • ניסיון בהטמעת מערכות מידע.
 •  ניסיון בליווי מנהלי פרויקטים המובילים פרויקטים גדולים, מורכבים ועתירי תקציב.
 •  ידע וניסיון בתמחור פרויקטים טכנולוגיים.
 •  ניסיון בבניית גאנטים.
 •  ניסיון בניהול סיכונים.
 •  ניסיון באגריגציה וניתוח של נתונים לכדי תמונה מלאה לצורך קבלת החלטות.
 •  ניסיון בהובלת תהליכים רוחביים (לדוגמה תהליכי תכנון שנתיים).
 •  ניסיון בעבודה על מערכת לניהול פרויקטים.
 •  ניסיון בתחום הפיתוח.
 •  הכרות עם agile, scrum.
 •  ידע רחב באקסל – טבלאות ציר, נוסחאות, ניתוחי if what ,גרפים.
 •  ניסיון בעבודה בארגונים גדולים בדגש על מגזר ממשלתי/בריאות.

שליחת קורות חיים למשרה זו

File name:

File size: