רפרנט/ית פניות ציבור, ביחידה לפניות הציבור, במערכת נתוני אשראי, בלשכת המנכ”ל, – מכרז פומבי

תיאור התפקיד

1. בירור תלונות ציבור בהתאם להנחיות המקצועיות, לדין ולהוראות הרלוונטיות, בכלל זה הוראות הדיווח והאסדרה של הממונה על השיתוף בנתוני אשראי.
2. טיפול בתלונות ציבור תוך ביצוע הליכי בירור מול הפונה ומול הגורם לגביו הוגשה התלונה.
3. מענה לפניות ציבור לקבלת מידע כללי על מערכת השיתוף בנתוני אשראי, ובכלל זה, מידע על זכויות הלקוח ואופן מימוש זכויות אלה וההגנה עליהן, לרבות בקשות למידע באמצעות פנייה טלפונית ליחידה או למוקד הטלפוני הפועל במיקור חוץ.
4. הצפת נושאים לטיפול מידי ודחוף מתוך המידע העולה מהטיפול בפניות הציבור או מידע אחר המשליך על הציבור בהקשר לשיתוף בנתוני אשראי.
5. בקרות על הפעילות השוטפת של נציבי פניות הציבור של המשתמשים, והצפת מגמות וסוגיות להמשך טיפול בזרוע אסדרה וביקורת (לדוגמא: תלונות רבות על נילון מסוים).
6. למידה והתעדכנות שוטפת בתחום השירות ללקוח, השיתוף בנתוני אשראי והגנת הצרכן הפיננסי – לרבות התעדכנות שוטפת בהוראות אסדרה ופסקי דין רלוונטיים ובעיתונות הכלכלית.
7. סיוע בתהליכים ומשימות שוטפות של היחידה, בכלל זה, הכנת הסקירה השנתית לוועדת הכנסת בדבר הטיפול בפניות הציבור כנדרש בחוק נתוני אשראי.
8. כתיבת ניירות עמדה על סוגיות רוחביות העולות מהטיפול בפניות ציבור.
9. סיוע במענה לפניות של נבחרי ציבור וכלי התקשורת בתחום הטיפול בפניות הציבור.
10. סיוע למנהל היחידה במגוון המשימות של היחידה.

הערות והבהרות
– רק פניות מתאימות ייענו;
– לצורך קבלת התפקיד יידרשו המועמדים/ות לעבור מבחנים;
– כל מקום בו הנוסח מופיע בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה;
– העיסוק והדרגה יקבעו בהתאם לכישורי המועמד/ת;

הנחיות
נא למלא טופס הגשת מועמדות באתר האינטרנט של בנק ישראל:
http://www.BankIsrael.org.il/he/Careers
ניתן לשלוח קו”ח גם באמצעות:
1. משלוח בדואר אל: אגף משאבי אנוש בבנק ישראל, רחוב קפלן 2, קריית בן
גורין, ת”ד 780, ירושלים 91007
2. משלוח בפקס למספר: 02-666-9188
שים לב: המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 12.06.2019. מועמדויות שתוגשנה
לאחר מועד זה לא תישקלנה.

דרישות התפקיד

1. תואר אקדמי ראשון (“בוגר”) מוכר בכלכלה, מינהל עסקים, סטטיסטיקה, מתמטיקה או רישיון רואה חשבון ממועצת רואי החשבון בישראל.
הכישורים הנדרשים:
1. יתרון לבעלי/ות השכלה משפטית, מעבר לתנאי הסף.
2. יכולת הבעה מעולה בעברית, בכתב ובע”פ.
3. שליטה מלאה בתוכנות אופיס.
4. שליטה טובה בשפה האנגלית.
5. יתרון לבעלי ידע וניסיון בתחום הבנקאות.
6. יתרון לבעלי ידע וניסיון בבירור תלונות ציבור.

שליחת קורות חיים למשרה זו

File name:

File size: