עוזר/ת מחקר בתואר שני בלשכות הנגיד והמשנה לנגיד

תיאור התפקיד

1. סיוע בהכנת חומרים, מצגות וניירות להרצאות מקצועיות של הנגיד והמשנה לנגיד.
2. קריאה ותמצות של חומרים מקצועיים.
3. שליפת נתונים ממאגרי מידע פנימיים וחיצוניים לבנק וניתוח שלהם; כולל לעיתים שיחזור עיבודי נתונים שהוצגו בניירות אקדמיים בחו”ל לנתונים הישראליים.
4. עבודה מול חטיבות הבנק השונות.
5. ביצוע מטלות שוטפות נוספות בלשכות הנגיד והמשנה לנגיד, כולל עבודה מול חטיבות הבנק השונות.

הערות והבהרות
– תהליך המיון למשרה מתבצע במקביל למועד פרסומה.
– יש לצרף גיליון ציונים עדכני – קורות חיים ללא גיליון ציונים לא יבדקו.
– ההעסקה תהיה על-פי חוזה מיוחד, לעובדים/ות ארעיים/יות, לתקופה מרבית של עד 5 שנים או עד תום הלימודים כסטודנט מן המניין.
– רק פניות מתאימות ייענו.
– כל האמור בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה.
– הבנק שומר את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין.

הנחיות
נא למלא טופס הגשת מועמדות באתר האינטרנט של בנק ישראל:
http://www.BankIsrael.org.il/he/Careers
ניתן לשלוח קו”ח גם באמצעות:
1. משלוח בדואר אל: אגף משאבי אנוש בבנק ישראל, רחוב קפלן 2, קריית בן גורין, ת”ד 780, ירושלים 91007
2. משלוח בפקס למספר: 02-666-9188
שים לב: המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 25.06.2019. מועמדויות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תישקלנה.

דרישות התפקיד

1. סטודנט/ית לתואר שני במסלול מחקרי בכלכלה או במסלול כלכלה פיננסית (בעל/ת עניין במחקר כלכלי).
2. הבנה כלכלית, יכולת עבודה עצמאית.
3. יכולת למידה גבוהה, יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.
4. יכולת קריאת והבנה של מאמרי מחקר.
5. אנגלית ברמה גבוהה – בעיקר יכולת קריאה והבנה מעמיקה של חומר מקצועי.
6. יכולת שחזור מחקרים אמפיריים מהספרות על נתוני המשק הישראלי.
7. נכונות לעבודה בהיקף מינימום של 30 שעות בשבוע, כולל בשעות אחר הצהריים המאוחרות, בפריסה על פני לפחות 4 ימים בשבוע לפחות (א’-ה’).
8. מחויבות גבוהה מאוד לעבודה אינטנסיבית.

שליחת קורות חיים למשרה זו

File name:

File size: