62-עובד/ת ביחידה להמשכיות עסקית, בלשכת המנכ”ל

תיאור התפקיד

 1. קביעת ובניית תרחישי ייחוס למצבי החירום השונים לבנק ישראל, שהם נגזרים מתרחישי הייחוס הממלכתיים הלאומיים.
 2. בניית תכנית עבודה רב שנתית ושנתית לשיפור מערך ההמשכיות העסקית, הטמעתה ותחזוקתה.
 3. ניתוח וייעול תהליכי עבודה קיימים בתחומי ההמשכיות העסקית.
 4. בניית תורת ההפעלה להמשכיות עסקית למצבי החירום השונים בבנק ישראל, וקיום תרגילים להטמעת תורה זו.
 5. יצירת תמונת מצב לגבי תפקוד יחידות הבנק במצב חירום והכנת המלצות לנגידה ולמנכ”ל לצורך קבלת החלטות בתחום ההמשכיות העסקית במצבי חירום.
 6. וידוא שמדיניות ההנהלה להמשכיות עסקית במצבי חירום תבוא לידי ביטוי בהנחיות ובנהלים שמפרסמות יחידות הבנק.
 7. ביצוע כל הפעולות הנדרשות בנושא הכרזה על עובדים או מפעלים חיוניים באחריות הבנק, הדרכתם וקיום ביקורות תקופתיות כנדרש באמצעות החטיבות הרלוונטיות.
 8. קיום כנסים והדרכות לכל יחידות הבנק בהקשר של המשכיות עסקית של הבנק במצבי חירום.
 9. קביעת נהלים להפעלת חדרי השליטה של הבנק להמשכיות עסקית במצבי חירום ולשמירה על כשירותם.
 10. יצירת תמונת מצב, יחד עם חטיבות הבנק, לגבי המשכיות עסקית במצבי חירום.
 11. הצגת תכניות בפני מקבלי החלטות בבנק.
 12. כתיבת מסמכי יסוד למערך ההמשכיות העסקית.
 13. סיוע במשימות נוספות בלשכת המנכ”ל, ככל שנדרש.

הערות:

  • תהליך המיון למשרה מתבצע במקביל למועד פרסומה;
  • ההעסקה תהיה עלפי חוזה מיוחד לעובדים/ות ארעיים/ות, לתקופה מרבית של עד שלוש שנים;
  • רק פניות מתאימות ייענו;
  • המועמדים/ות הסופיים/ות יתכן ויעברו בחינות התאמה למשרה;
  • כל האמור בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה;
  • הבנק שומר את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין.

 

 

דרישות התפקיד

 • תואר אקדמי ראשון מוכר בכלכלה/מנהל עסקים/סטטיסטיקה/הנדסת תעשייה וניהול.
 • תואר אקדמי שני מוכר בתחום רלוונטי – יתרון.
 • ניסיון בתחומים כמפורט בתיאור התפקיד – יתרון.
 • אוריינטציה טכנולוגית – יתרון.
 • שליטה בשפה האנגלית.
 • יכולת עבודה בצוות.

 

שליחת קורות חיים למשרה זו

File name:

File size: