סטודנט/ית ביחידה לפניות הציבור בחטיבת הפיקוח על הבנקים

תיאור התפקיד

סיוע בתחום הבקרה הצרכנית בפיקוח על הבנקים בהיבטים הבאים:
1. ביצוע בדיקות ציות לחקיקה והוראות צרכניות.
2. ביצוע בדיקות ובקרות בנושאים בנקאיים-צרכניים.
3. ניתוח נתונים ומידע בנושאים צרכניים.
4. הכנת טבלאות מעקב ובדיקות.
נכונות לעבודה במשרה זמנית- לתקופה של כחצי שנה עם אופציה להארכה.

הערות והבהרות
– תהליך המיון למשרה מתבצע במקביל למועד פרסומה.
– ההעסקה תהיה על-פי חוזה מיוחד, לעובדים/ות ארעיים/יות, לתקופה מרבית של עד 5 שנים או עד תום הלימודים כסטודנט מן המניין.
– רק פניות מתאימות ייענו.
– כל האמור בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה.
– הבנק שומר את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין.

הנחיות
נא למלא טופס הגשת מועמדות באתר האינטרנט של בנק ישראל:
http://www.BankIsrael.org.il/he/Careers
ניתן לשלוח קו”ח גם באמצעות:
1. משלוח בדואר אל: אגף משאבי אנוש בבנק ישראל, רחוב קפלן 2, קריית בן
גורין, ת”ד 780, ירושלים 91007
2. משלוח בפקס למספר: 02-666-9188
שים לב: המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 30.06.2019. מועמדויות שתוגשנה
לאחר מועד זה לא תישקלנה.

דרישות התפקיד

1. סטודנט/ית לתואר ראשון/שני – חובה.
2. שליטה טובה בכלי אופיס, בפרט וורד ואקסל.
3. יכולת עבודה עצמאית וכן יכולת להשתלב בצוות.
4. יכולת ניסוח טובה בכתב ובעל פה בשפה העברית.
5. נכונות לעבודה בהיקף מינימום של 25 שעות בשבוע, בפריסה על פני לפחות 3-4 ימים (בימים א’- ה’) – חובה.

שליחת קורות חיים למשרה זו

File name:

File size: