סטודנט/ית לנושאי מיקרו ביחידת ניתוח מוניטרי, באגף המוניטרי, בחטיבת המחקר

תיאור התפקיד

1. סיוע בהקמה, טיוב וניתוח של מאגרי נתונים גדולים (big data) וכן במחקר המתבסס על מאגרים אלו, בנושאים שונים הקשורים לעבודת האגף.
2. סיוע שוטף לכלכלני היחידה – עיבוד והצגה של מידע ונתונים, סיוע בעבודה על תוצרים שוטפים, סיוע בהכנת מסמכים ומצגות.
3. ביצוע מטלות מחקריות ומטלות שוטפות נוספות בהתאם לצרכי האגף.

הערות והבהרות
– יש לצרף גליון ציונים עדכני. קורות חיים ללא גליון ציונים לא יבדקו.
– תהליך המיון למשרה מתבצע במקביל למועד פרסומה;
– ההעסקה תהיה על-פי חוזה מיוחד, לעובדים/ות ארעיים/יות, לתקופה מרבית של עד 5 שנים, או עד סיום הלימודים כסטודנט/ית מן המניין;
– רק פניות מתאימות ייענו;
– כל האמור בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה;
– הבנק שומר את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין.
הנחיות
נא למלא טופס הגשת מועמדות באתר האינטרנט של בנק ישראל:
http://www.BankIsrael.org.il/he/Careers
ניתן לשלוח קו”ח גם באמצעות:
1. משלוח בדואר אל: אגף משאבי אנוש בבנק ישראל, רחוב קפלן 2, קריית בן
גורין, ת”ד 780, ירושלים 91007
2. משלוח בפקס למספר: 02-666-9188
שים לב: המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 31.12.2018. מועמדויות שתוגשנה
לאחר מועד זה לא תישקלנה.

דרישות התפקיד

 

1. סטודנט/ית לתואר ראשון בכלכלה בתחילת השנה השלישית, עם כוונה להמשיך ישירות לתואר שני – יתרון.
או
סטודנט/ית לתואר שני בכלכלה בעל/ת יתרת לימודים של שנתיים לפחות.
2. במהלך לימודים לתואר אקדמי בסטטיסטיקה, מתמטיקה או מחשבים, בנוסף לכלכלה- יתרון.
3. שליטה בכלים סטטיסטיים (SAS, STATA, matlab, R).
4. שליטה מלאה בכלי office.
5. יכולת למידה גבוהה, אחריות.
6. כישורים בין אישיים טובים מאוד ויכולת עבודה בצוות.
7. נכונות לעבודה בהיקף מינימום של 25 שעות בשבוע, בפריסה על פני 3-4 ימי עבודה בשבוע – חובה.

שליחת קורות חיים למשרה זו

File name:

File size: