סטודנט/ית ליחידת רישוי ובנקים חדשים בחטיבת הפיקוח על הבנקים

תיאור התפקיד

1. סיוע בביצוע בדיקות כשירות והתאמה (F&P) לנושאי משרה במערכת הבנקאית.
2. סיוע בטיפול בבקשות לפתיחת סניפים.
3. סיוע בטיפול בבקשות המופנות ליחידה, לרבות של בנקים, בנקים זרים, נציגויות והציבור.
4. סיוע בעבודה השוטפת של היחידה.

הערות והבהרות
– תהליך המיון למשרה מתבצע במקביל למועד פרסומה;
– התהליך יכלול בחינה בכתב;
– ההעסקה תהיה על-פי חוזה מיוחד, לעובדים/ות ארעיים/יות, לתקופה מרבית של עד 5 שנים, או עד סיום הלימודים כסטודנט/ית מן המניין;
– רק פניות מתאימות ייענו;
– כל האמור בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה;
– הבנק שומר את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין.

הנחיות
נא למלא טופס הגשת מועמדות באתר האינטרנט של בנק ישראל:
http://www.BankIsrael.org.il/he/Careers
ניתן לשלוח קו”ח גם באמצעות:
1. משלוח בדואר אל: אגף משאבי אנוש בבנק ישראל, רחוב קפלן 2, קריית בן
גורין, ת”ד 780, ירושלים 91007
2. משלוח בפקס למספר: 02-666-9188
שים לב: המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 14.03.2019. מועמדויות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תישקלנה.

דרישות התפקיד

 

1. סטודנט/ית לתואר ראשון או שני, עדיפות לתחומי משפטים או כלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות, בעל/ת יתרת לימודים של שנתיים לפחות.2. יכולת הבעה גבוהה בכתב ובעל פה.3. יכולת עבודה עצמאית ועמידה בתנאי הדחיפות השוררים ביחידה.4. שליטה בכלי office, דגש על word , excel.5. אנגלית ברמה גבוהה- יתרון.6. יכולת למידה גבוהה, מוטיבציה והישגיות.7. יחסי אנוש טובים מאוד ויכולת עבודה בצוות.8. עבודה בהיקף מינימום של 25 שעות בשבוע, בפריסה על פני 3-4 ימים בשבוע לפחות, בטווח שבין השעות 8:00-17:00 – חובה.

שליחת קורות חיים למשרה זו

File name:

File size: