סטודנט/ית באגף הפיננסי בחטיבת המחקר

תיאור התפקיד

1. איסוף, בנייה וניהול של מאגרי נתונים ועיבודם באמצעות כלים סטטיסטיים, לצורך מעקב אחר התפתחות של סיכונים מערכתיים במערכת הפיננסית.
2. סיוע לכלכלנים בהכנת חומרים לצורך עבודה שוטפת ולצורך מחקר.
3. ביצוע מטלות מחקריות ומטלות שוטפות נוספות בהתאם לצרכי האגף והחטיבה.

הערות והבהרות
– יש לצרף גיליון ציונים עדכני. קורות חיים ללא גיליון ציונים לא יבדקו;
– תהליך המיון למשרה מתבצע במקביל למועד פרסומה;
– ההעסקה תהיה על-פי חוזה מיוחד, לעובדים/ות ארעיים/יות, לתקופה מרבית של עד 5 שנים או עד תום הלימודים כסטודנט מן המניין;
– רק פניות מתאימות ייענו;
– כל האמור בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה;
– הבנק שומר את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין.
הנחיות
נא למלא טופס הגשת מועמדות באתר האינטרנט של בנק ישראל:
http://www.BankIsrael.org.il/he/Careers
ניתן לשלוח קו”ח גם באמצעות:
1. משלוח בדואר אל: אגף משאבי אנוש בבנק ישראל, רחוב קפלן 2, קריית בן
גורין, ת”ד 780, ירושלים 91007
2. משלוח בפקס למספר: 02-666-9188
שים לב: המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 13.02.2019. מועמדויות שתוגשנה
לאחר מועד זה לא תישקלנה.

דרישות התפקיד

  1. 1. סטודנט/ית לכלכלה (במהלך תואר ראשון / שני), בעל/ת יתרת לימודים של שנתיים לפחות. אפשרות גם לסטודנט/ית במהלך תואר שני במנהל עסקים, בוגר/ת תואר ראשון בכלכלה.
  2. 2. שליטה טובה בכלי אופיס, דגש על אקסל.
  3. 3. היכרות עם כלים סטטיסטיים נוספים ו/או ידע בחשבונאות – יתרון.
  4. 4. יכולת למידה גבוהה, מוטיבציה והישגיות.
  5. 5. כישורים בין אישיים טובים מאוד.
  6. 6. נכונות לעבודה בהיקף מינימום של 25 שעות בשבוע, בפריסה על פני לפחות 3 ימים בשבוע (ימים א’-ה’) – חובה.

שליחת קורות חיים למשרה זו

File name:

File size: