סטודנטי/ת בתחום תשתיות תקשורת, בחטיבת טכנולוגיית המידע

תיאור התפקיד

1. התקנות ציוד תשתית תקשורת פאסיבית לרבות חיווט וסלילה.
2. תכנון והגדרת הציוד באתרי הבנק השונים תוך התייחסות לצרכים השונים, לרבות הישרדות הציוד.
3. מיפוי ותיעוד תשתית התקשורת באתרי הבנק.
4. הובלת עבודות קבלני משנה, מעקב ובקרה על עבדותם.
5. זיהוי ציוד וקליטתו למלאי.
6. קבלת ציוד, זיהוי ובדיקה ואישור תעודות משלוח.
7. אחסון ציוד במחסן ציוד מיכון.
8. ניפוק ציוד מהמחסן.
9. המשרה זמנית לתקופה של חצי שנה, עם אופציה להארכה.

הערות והבהרות
– תהליך המיון למשרה מתבצע במקביל למועד פרסומה.
– ההעסקה תהיה על-פי חוזה מיוחד, לעובדים/ות ארעיים/יות, לתקופה מרבית של עד 5 שנים, או עד סיום הלימודים כסטודנט/ית מן המניין.
– רק פניות מתאימות ייענו.
– כל האמור בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה.
– הבנק שומר את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין.

הנחיות
נא למלא טופס הגשת מועמדות באתר האינטרנט של בנק ישראל:
http://www.BankIsrael.org.il/he/Careers
ניתן לשלוח קו”ח גם באמצעות:
1. משלוח בדואר אל: אגף משאבי אנוש בבנק ישראל, רחוב קפלן 2, קריית בן
גורין, ת”ד 780, ירושלים 91007
2. משלוח בפקס למספר: 02-666-9188
שים לב: המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 21.03.2019. מועמדויות שתוגשנה
לאחר מועד זה לא תישקלנה.

דרישות התפקיד

1. סטודנט/ית במקצועות מדעי המחשב / מדעי ההנדסה / מדעי הטבע.
2. CCNA או כל קורס תקשורת נתונים אקויולנטי.
3. ניסיון בעבודה עם חומרת שרתים וציוד היקפי.
4. ידע והכרות עם מערכות הפעלה שונות.
5. שליטה בסביבת Microsoft כולל Microsoft Office.
6. יכולת עבודה עצמאית, לימוד וקליטה של נושאים חדשים והשתלבות בצוות.
7. נכונות לעבודה בהיקף מינימום של 25 שעות בשבוע, בפריסה על פני 3-4 ימים בשבוע לפחות, בטווח שבין השעות 8:00-17:00 – חובה.

שליחת קורות חיים למשרה זו

File name:

File size: