סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק – ייצוג הולם

תיאור התפקיד

בנק ישראל מגייס סטודנטים/יות להשתלבות בתפקידים שונים בחטיבות בנק ישראל, בירושלים.

מודעה זו מיועדת לאוכלוסיות שלגביהן נקבע כי תהיינה זכאיות לייצוג הולם:

“אנשים עם מוגבלות, קהילת יוצאי אתיופיה, החברה החרדית והחברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית “.

הערות:

– תהליך המיון למשרה מתקיים במקביל למועד פרסומה;
– ההעסקה תהיה על-פי חוזה מיוחד, לעובדים/ות ארעיים/יות, לתקופה מרבית של עד 3 שנים או עד תום הלימודים כסטודנט מן המניין;
– רק פניות מתאימות ייענו;
– כל האמור בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה;

 

 מועמד ייחשב אדם עם מוגבלות לעניין העדפה בקבלה לעבודה או לקידום בעבודה לפי המוגדר בתיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

  • מי שנקבעה לו על ידי גורם מוסמך 40% נכות ומעלה;
  • מי שנקבעה לו על ידי גורם מוסמך 20% נכות ומעלה וכן הוא זכאי לשיקום תעסוקתי על ידי המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון או שהוא משתתף/השתתף בתכנית תעסוקה לאנשים עם מוגבלות מטעם המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה;
  • מי שזכאי או שנקבע לו שכר מינימום מותאם לפי תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס”ב – 2002;
  • מי שהוכר על ידי משרד העבודה והרווחה כזכאי לשירותי רווחה מחמת מוגבלותו;
  • מי שנקבע לו על ידי גורם מוסמך 20% נכות ומעלה או שרופא מטעם המשטרה או שירות בתי הסוהר, לפי העניין חיווה את דעתו שמצבו הרפואי עולה כדי דרגת נכות שעשויה להגיע לכדי 20%, ואשר ועדה רפואית של המשטרה או של בתי הסוהר, לפי העניין, שחררה אותו בשל מוגבלותו משירות מבצעי או משירות בתפקיד מבצעי בכוח הייעודי לתפקיד אחר, במשטרה או בבתי הסוהר;

דרישות התפקיד

1. סטודנטים/ות במהלך תואר ראשון / שני, מסיימי/ות שנה ראשונה לפחות, בעיקר בתחומים: כלכלה / מנהל עסקים / סטטיסטיקה / חשבונאות / מחשבים והנדסה;
2. כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל-פה;
3. שליטה טובה באנגלית;
4. שליטה בתוכנות office;
5. יכולת עבודה בצוות;
6. נכונות לעבודה בהיקף מינימום של 20-25 שעות שבועיות, בפריסה על פני 3 ימים בשבוע לפחות (ימים א’-ה’).

 

שליחת קורות חיים למשרה זו

File name:

File size:

דילוג לתוכן