מבקר/ת ביחידה לחשבונאות ופיתוח, באגף חשבות, במחלקת חשבות ומערכות תשלומים וסליקה – מכרז פומבי

תיאור התפקיד

1. אפיון והגדרת המדיניות החשבונאית לפעילות הכספית של הבנק או לפעילות שבאחריותו, לרבות יישום של סטנדרטים בינ”ל ו/אחרים.
2. ליווי חשבונאי בהטמעת מערכות בבנק.
3. ניהול של מערכות/מודולים חשבונאיים שבאחריות המחלקה.
4. תכנון וייזום תהליכים חדשים בתחומי העבודה של היחידה.
5. קיום מגע מתמיד עם גורמים פנימיים וחיצוניים.

הערות והבהרות
– רק פניות מתאימות ייענו;
– לצורך קבלת התפקיד יידרשו המועמדים/ות לעבור מבחנים;
– כל מקום בו הנוסח מופיע בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה;
– העיסוק והדרגה יקבעו בהתאם לכישורי המועמד/ת;

הנחיות
נא למלא טופס הגשת מועמדות באתר האינטרנט של בנק ישראל:
http://www.BankIsrael.org.il/he/Careers
ניתן לשלוח קו”ח גם באמצעות:
1. משלוח בדואר אל: אגף משאבי אנוש בבנק ישראל, רחוב קפלן 2, קריית בן
גורין, ת”ד 780, ירושלים 91007
2. משלוח בפקס למספר: 02-666-9188
שים לב: המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 15.06.2019. מועמדויות שתוגשנה
לאחר מועד זה לא תישקלנה.

דרישות התפקיד

1. תואר אקדמי ראשון מוכר בתחום חשבונאות או כלכלה.
2. רישיון רו”ח – חובה.
3. ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום החשבונאות.
הכישורים הנדרשים:
1. עצמאות ויכולת קידום נושאים.
2. יכולת הובלה של פרויקטים.
3. אוריינטציה שירותית ויכולת להשתלב בעבודת צוות.

שליחת קורות חיים למשרה זו

File name:

File size: