כלכלן/ית / אנליסט/ית ביחידת מעקב וניתוח שווקים, באגף שווקים, בחטיבת השווקים – מכרז פומבי

תיאור התפקיד

1. מעקב וניתוח שוטף אחר התפתחויות בכלכלה הגלובלית והשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל.
2. השתתפות בהכנת החומר לישיבה המוניטרית התקופתית, לצורך החלטת הריבית התקופתית, והצגתו בפני הועדה המוניטרית.
3. כתיבת אנליזות והשתתפות בפורומים רלוונטיים בנושא ניהול יתרות המט”ח והחלטות השקעה.
4. הכנת סקירות וניירות עמדה בנושאים כלכליים ופיננסיים לפי דרישה.

 

הערות והבהרות
– רק פניות מתאימות ייענו;
– לצורך קבלת התפקיד יידרשו המועמדים/ות לעבור מבחנים;
– כל מקום בו הנוסח מופיע בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה;
– העיסוק והדרגה יקבעו בהתאם לכישורי המועמד/ת;

הנחיות
נא למלא טופס הגשת מועמדות באתר האינטרנט של בנק ישראל:
http://www.BankIsrael.org.il/he/Careers
ניתן לשלוח קו”ח גם באמצעות:
1. משלוח בדואר אל: אגף משאבי אנוש בבנק ישראל, רחוב קפלן 2, קריית בן
גורין, ת”ד 780, ירושלים 91007
2. משלוח בפקס למספר: 02-666-9188
שים לב: המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 24.11.2018. מועמדויות שתוגשנה
לאחר מועד זה לא תישקלנה.

דרישות התפקיד

תנאי סף:

תואר אקדמי מוכר באחד התחומים: כלכלה, מנהל עסקים, או רישיון רואה חשבון ממועצת רואי החשבון בישראל.

הכישורים הנדרשים:

  1. תואר שני או במהלך לימודי תואר שני בתחום רלוונטי – יתרון.
  2. היכרות עם שוק ההון והכספים, בעולם ובישראל – יתרון.
  3. ניסיון בניתוח מקרו כלכלי – יתרון.
  4.  ניסיון בכתיבת ניירות עמדה בנושאים כלכליים רלוונטיים לתיאור התפקיד – יתרון.
  5. ניסיון בניתוח סטטיסטי – יתרון.

שליחת קורות חיים למשרה זו

File name:

File size: