חשבונאי/ת ראשי/ת ועוזר/ת למנהל/ת חטיבת הכספים

תיאור התפקיד

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“רשות החדשנות”), היא תאגיד ציבורי המופקד על מדיניות החדשנות הטכנולוגית בישראל ותפקידו לטפח ולפתח את משאב החדשנות הטכנולוגית בישראל. רשות החדשנות מעניקה מדי שנה מענקים למאות חברות – מחברות הזנק בתחילת דרכם ועד לתאגידים גדולים הפועלים בישראל וכן למוסדות מחקר המבצעים מו”פ יישומי.

אגף הכספים אמון על ניהול מערך הכספים של רשות החדשנות ואחראי, בין היתר, על – ביצוע תקציב המשרד, הרישומיים החשבונאיים, אישור הסכמים והזמנות והרישומים הנדרשים במודולים המתאימים במערכות המחשוב, תשלומי מענקי מו”פ ותשלומים ספקים ונותני שירותים, תשלומי השכר לעובדי המשרד ויישום מדיניות השכר והסכמי השכר, גביית חובות, תהליכי סגירת שנת הכספים ועריכת הדוחות הכספיים של הרשות.

תיאור התפקיד:

 • עריכת הדוחות הכספיים (לרבות מאוחדים) על בסיס צבירה, והדיווח על ביצוע התקציב של המשרד, בהתאם להוראות החוק, החשב הכללי, והתקינה החשבונאית הממשלתית.
 • ביצוע ניתוחים פיננסי של הדוחות הכספיים, הפקת דוחות ניהוליים לרבות אופן ניצול התקציב ובקרת תקציב, לצורך הכרה, מדידה, רישום, ניהול חשבונאי ודיווח על הכנסות, הוצאות, נכסים, התחייבויות ותלויות חשבונאיות, בהתאם לתקינה החשבונאית הממשלתית.
 • יישומם של תהליכי עבודה להבטחת איכות ושלמות הנתונים במערכות הכספיות וניהול הסיכונים התפעוליים בתחום הנהלת החשבונאות והדיווח הכספי.
 • מעקב וליווי עבודת רואי החשבון – מבקרי החשבונות החיצוניים שמונו לביצוע ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים של המשרד.
 • אחריות על פעילותו הכוללת של מערך הנהלת החשבונות של המשרד לרבות בנושאים – הרישום והניהול הכספי של ההתחייבויות ושל מצבת הנכסים המוחזקים בידי המשרד, לרבות רכוש קבוע, מלאי, קניין רוחני, נכסים פיננסיים, הרישום והניהול הכספי של החובות הקיימים כלפי המשרד, אופן ההכרה בהכנסות ורישומן והדיווח על התאמתן לתכנון ההכנסות והגבייה השנתי.
 • טיפול בגבייה לפי פקודת המיסים גבייה.
 • ביצוע בקרה על מחלקת שכר.
 • משימות נוספות לבקשת הממונים.

דרישות התפקיד

תנאי סף:

 • רו”ח מוסמך/ת
 • השכלה אקדמית בחשבונאות, כלכלה או במנהל עסקים
 • לפחות 5 שנות ניסיון בתחומי החשבונאות והדיווח החשבונאי
 • שליטה בתוכנות Office

 

דרישות המהוות יתרון:

 • ניסיון בעריכת דוחות כספים
 • ניסיון בעבודה עם תקציבים
 • ניסיון במרכבה /  SAP במודול פיננסי
 • עברית ואנגלית ברמה גבוהה
 • ניסיון של 3 שנים במערכות שכר – יתרון משמעותי
 • ניסיון ביישום תקינה חשבונאית ממשלתית – יתרון משמעותי

*תחילת העסקה מיידית

*מקום העבודה ירושלים

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

שליחת קורות חיים למשרה זו

File name:

File size:

דילוג לתוכן