Fitland – מועדון כושר חדש בהר-חוצבים!

במגדל רד, רח’ הרטום 16. בלעדי לעובדים בחברות השותפות במִנהלת הר-חוצבים: 149 ש”ח לחודש עבור מנוי שנתי ללא התחייבות. ההנחה בתוקף עד 15 ספט’. לפרטים נוספים: 2997*, למימוש ההטבה: hotzvim@hotzvim.org.il.

“מִנהלת הר-חוצבים” (העמותה לטיפוח הקריה לתעשיות מדע הר חוצבים ע”ר 580224996) שומרת על זכותה ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את הסבסוד ו/או ההטבות למספר אנשים, להפסיקו או לשנותו בכל עת וללא הודעה מקודמת.

 

 

דילוג לתוכן