קיפצובה-חנוכה תש”פ

קיפצובה:

מחירון: מגיל 1- 14 : 89 ש”ח, מגיל 14 : 54 ש”ח.

כניסה משפחתית ל-2 ילדים ושני מבוגרים: 360 ש”ח.

בלעדי  לחברי מִנהלת הר- חוצבים: מגיל 1- 14 : 54 ש”ח, מגיל 14: 38 ש”ח.

כניסה משפחתית ל-2 ילדים ושני מבוגרים – 170 ש”ח.

למימוש ההטבה יש להיכנס לאתר אינטרנט של מגה לאן ולהקליד קוד ארגון 868646.