קייקי אבו קייק: פסח תשפ"א

מחירון: 139 ש"ח

לחברי מִנהלת הר- חוצבים

61 ש"ח.  קייקי אבו קיאק תמונה מאתר מגה לאן

למימוש ההטבה יש להיכנס לאתר אינטרנט של מגה לאן ולהקליד קוד ארגון 868646.
לאחר מכן יש לחפש "קייקי אבוקיאק".