צ’ימיגג מקורי במחיר מיוחד

בלעדי לעובדים בחברות השותפות במִנהלת הר-חוצבים. למידע נוסף: 054-477-2280. קישור למחירון. למימוש ההטבה: hotzvim@hotzvim.org.il.

“מִנהלת הר-חוצבים” (העמותה לטיפוח הקריה לתעשיות מדע הר חוצבים ע”ר 580224996) שומרת על זכותה ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את הסבסוד ו/או ההטבות למספר אנשים, להפסיקו או לשנותו בכל עת וללא הודעה מקודמת.
דילוג לתוכן