פארק חבלים במוזיאון מגדל דוד בסבסוד 75%!

מחיר מחירון: 100 ש”ח. עובדי פארק היי טק הר-חוצבים: 25 ש”ח(*).
הסבסוד מטעם עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת לעידוד התיירות בעיר.

למידע נוסף על הפעילות ולרכישה: https://www.tod.org.il/ropes-course

קוד קופון לעובדי הר חוצבים – חוצבים

(*) מספר כרטיסים מוגבל, כל הקודם זוכה. ההטבה בתוקף עד סוף אוגוסט.

“מִנהלת הר-חוצבים” (העמותה לטיפוח הקריה לתעשיות מדע הר חוצבים ע”ר 580224996) שומרת על זכותה ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את הסבסוד ו/או ההטבות למספר אנשים, להפסיקו או לשנותו בכל עת וללא הודעה מקודמת.
דילוג לתוכן