גני חוגה – קיץ 2019

גני חוגה: פארק מים בטבע

מחירון: כניסת יום לפארק – 44 ש”ח | כניסה ללינת קמפינג (לילה + בילוי יום עד למחרת בשעה 17:00) – 84 ש”ח.

לחברי מִנהלת הר- חוצבים: כניסת יום לפארק – 38 ש”ח | כניסה ללינת קמפינג (לילה + בילוי למחרת) – 74 ש”ח.

למימוש ההטבה יש להיכנס לאתר אינטרנט של מגה לאן ולהקליד קוד ארגון 868646.