דאוטרון טכנולוגיות

Deuteron Technologies

02-6235415
המרפא 3 הר חוצבים
AVX

אודותינו

מיכשור לחקר המוח.

פרופיל חברה

תיכנון וביצוע מערכות אלקטרוניות , מיכשור לחקר המוח.