רשות הגז הטבעי

Natural Gas Authority

02-5455221
קרית המדע 6 הר חוצבים
רב תכליתי ג'

אודותינו

משרד התשתיות הלאומיות , האנרגיה והמים.

פרופיל חברה