קראוס חברה למדידות ורישום בע”מ

@kraus-eng.co.il

02-5400433
רח' הרטום 9
בניין ש.י.י.ח

אודותינו

חברה למדידות ורישום מקרקעין

פרופיל חברה