משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – מחלקת מיחשוב

Ministry of Labor, Social Affairs and Social Services

02-5085590
הרטום 14 הר חוצבים
רד תקשורת

אודותינו

שירותים חברתיים.

פרופיל חברה