משרד האנרגיה והמים

02-5455200
הרטום 14 הר חוצבים
רד תקשורת

אודותינו

הסברה לציבור על חיסכון המים והאנרגיה

פרופיל חברה

הסברה לציבור על חיסכון המים והאנרגיה