משטרת ישראל – מנהל טכנולוגיות

Israel Police - Technology Manager

אודותינו

מנהל הטכנולוגיות מהווה מעטפת טכנולוגית הכרחית וחשובה להתמודדות עם האתגרים הניצבים מול משטרת ישראל.

פרופיל חברה