לאוקו די אקס בע”מ

Leuko Dx

02-6744455
שלמה מומו הלוי 5 הר חוצבים
ירושלים של כסף

אודותינו

המשימה של LeukoDx היא להיות הראשונה בתעשייה במתן רופאים עם מידע אבחון מהיר ושימושי בנקודת הטיפול. המוצרים שלנו נועדו להגביר את איכות הטיפול תוך חיסכון זמן, כסף, חיים.

פרופיל חברה

איבחון מהיר עבור שירות טוב יותר, טוב יותר תוצאות בריאותיות הכוללת ולהפחית את עלות הטיפול