כולל תורת מרדכי ואלעזר – ע”ש הרב מרדכי אליהו זצ”ל וע”ש הרב אלעזר אבוחצירא זצ”ל

Including Torah Mordechai and Elazar - Rabbi Mordechai Eliyahu ztzl and Rabbi Elazar Abuchatzira ztzl

02-5375208
המרפא 1 הר חוצבים
קניון הר חוצבים

אודותינו

כולל אברכים מזה 4 שנים שלומדים בו 18 אברכים יום שלם.
ניתן להקדיש יום לימוד בכולל לע"נ / להצלחה / או כל דבר אחר.
במקום יש גמ"ח תפילין להניח.

פרופיל חברה