המרכז האקדמי לב

Heart Academic Center

רח' הועד הלאומי 21 , גבעת מרדכי

אודותינו

המרכז האקדמי לב, הינו מוסד להשכלה גבוהה

פרופיל חברה

המרכז האקדמי לב, הינו מוסד להשכלה גבוהה המשלב לימודים אקדמיים יישומיים עם לימודי תורה,

במתכונת ישיבה גבוהה לגברים ומדרשה לנשים. למרכז הכרה מלאה מהמועצה להשכלה גבוהה

של מדינת ישראל ולבוגריו מוענקים תארים אקדמיים מבוקשים.

דילוג לתוכן