ג’יני אנרגיה ישראל בע”מ

GENIE ENERGY ISRAEL LTD

02-5412801
שלמה הלוי 5 הר חוצבים
ירושלים של כסף

אודותינו

ספק עצמאי המוביל של חשמל וגז טבעי לבתים,עסקים קטנים אטלנטי הנמצאים במערב התיכון של ארצות הברית.

פרופיל חברה