ארכיון המדינה

Israel State Archives

02-6799532
הרטום 14 הר חוצבים
רד תקשורת

אודותינו

ארכיון המדינה הינו הארכיון הממלכתי של מדינת ישראל.

פרופיל חברה