אורקם

orcam

02-5636502
קרית המדע 3 הר חוצבים
גנים טכנולוגיים

אודותינו

טכנולוגיה ממוחשבת בעזרת משקפי אורקם הנותן ללקויי ראיה דרך לקרוא או לראות.

פרופיל חברה