קווי הזנק – דיון בכנסת

מִנהלת הר-חוצבים השתתפה אתמול בדיון ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא קווי הזנק לאזורי תעשייה בארץ.

ציינו שם את חשיבותו של פארק ההיי טק כלכלית ותעסוקתית, סקרנו את עומסי התנועה ומצוקת החניה הקיימים והצפויים להחריף לאור הבניה המתוכננת בשנים הקרובות ואת התחבורה הציבורית אשר לא נותנת עד כה מענה יעיל. הצגנו את מערכת ההסעות הכוללת 3 מסלולים (שת"פ משרד להגנת הסביבה, עירייה, הרל"י ומִנהלת) ואת הצורך להרחיב אותה על מנת לאפשר לעובדים נוספים לקצר משמעותית את זמן הנסיעה בתח"צ או להשאיר את הרכב בבית. יו"ר הוועדה בדיון (ח"כ דב חנין) הסכים לטענתנו שעל משרד התחבורה להעניק פתרון זהה ולהרחיבו באמצעות קווי אגד ייעודיים שייסעו מאזורי ביקוש לפארק היי טק הר-חוצבים ללא תחנות ביניים. ח"כ דב חנין דרש ממשרד התחבורה להציג בעוד חודש תכנית קווי הנזק חדשים לאזורי תעשייה עד מיצוי התקציב לתחום זה.

כמובן מִנהלת הר-חוצבים לא מחכה וממשיכה לפעול להרחבת פרויקט ההסעות עובדים עם השותפים הנוכחיים.