עבודות להוספת כניסה בהר-חוצבים

העבודות לחיבור רח' שלמה הלוי עם רח' קריית מדע עוברות הילוך. עקירת העצים (ונטיעתם באזור אחר) בעיצומה. בקרוב יתחילו בעבודות מילוי. צפי לפתיחת הכביש: רבעון 4, 2017. עלות: 25 מיליון ש"ח.