חנוכה – שינוי במסלול הסעות 16:30

שבוע הבא (ימים א' 25 עד יום ה' 29 לדצ') יחול שינוי בהסעות של 16:30

16:30 איסוף ראשון ברח' הרטום מול הכניסה לרח' בן ציון אטון (אזור הישיבות) (נקודה A במפה)
האוטובוסים יצאו ישר לשד' גולדה מאיר
איסוף שני ואחרון ברח' שלמה מומו הלוי בתחנה הרגילה (נקודה B במפה)
האוטובוסים ימשיכו האלה לתחנות פיזור הרגילות.

שינוי זה יחול בכל ההסעות של 16:30, רק בשבוע הבא
יתר ההסעות (06:40, 08:00 ו- 18:15) ללא שינוי

ההסעות מיועדות רק לעובדי הר-חוצבים. הרשמה מראש והצגת אישור הרשמה לנהג, חובה.

חג חנוכה שמח!

ניסן