השלמת מדרכה

עובדת בפארק הסבה את תשומת ליבנו לכך שברח' בן ציון אטון פינת רח' הרטום חסר קטע מדרכה וכתוצאה מכך עובדים היו נאלצים לרדת לכביש.


העבודות בוצעו והמדרכה מאפשרת הליכה בטיחותית. ברצוננו להודות לשמואל דהן – מנהל הרובע וניסים לוזדה – מנהל מח' אחזקה מעיריית ירושלים אשר דאגו למתן מענה ימים ספורים בלבד אחרי פנייתנו.