הרשמה למעון נעמת – הר חוצבים

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ה.
הרשום יתקיים בין התאריכים: 30/5/14 – 11/5/14
הרשום מיועד החל  מגיל 3 חודשים ועד שנתיים ושמונה חודשים בתחלית ספטמבר 2014 .
לפרטים נוספים:
מנהלת המעון: טובה לסר
בטלפון: 02-5827724
סלולרי: 054-5823970